Gábriel üzenete

(Gabriel's Message)

A mennyből Gábriel e hírrel jő,
halk szárnya hó, szemében láng, erő:
„Kegyelmet nyert, üdvöz légy”, Máriához lép,
„az Úr veled van, örvendj!” Glória!

„Fogansz méhedben, és fiút szülsz majd,
Immánuel, jön ő elűzni bajt,
miként próféták régen mind jövendölték,
az Úr veled van, örvendj!” Glória!

És Mária szelíd szavával szól:
„Istent magasztald lelkem”, így dalol.
„Mindez legyen meg, ím, igéd szerint lesz hát,
az Úr velem van, örvendj!” Glória!

S világra hozta őt, a Megváltót,
üdvöt karácsony éjjelén hozót,
övéi énekében zeng tovább most már:
az Úr veled van, örvendj! Glória!

(Baszk karácsonyi népének)

Menü

Validálás

Valid XHTML Strict | CSS